spandex spinneret

  • spandex spinneret

    spandex spinneret

    spandex, là một loại sợi hóa học cho vải dệt thoi truyền thống, được sử dụng rộng rãi cho quần áo. Yêu cầu về chất lượng đối với vải dệt thoi sẽ cao hơn so với yêu cầu chất lượng được sử dụng cho vải không dệt. thị trường, và đã được bán cho Đông Nam Á.