tiêu đề spunbonded

  • spunbonded header

    tiêu đề spunbonded

    tiêu đề kéo sợi, còn được gọi là hộp kéo sợi, được thiết kế để sản xuất vải kéo sợi, chiều rộng vải có thể được thực hiện từ 160 cm đến 320 cm, đáp ứng các loại yêu cầu khác nhau, được làm bằng foring SUS630 hoặc SUS431, vật liệu được nấu chảy bằng dầu nóng hoặc máy sưởi điện sau đó đi vào đầu, sau đó được đẩy vào ống quay qua các ống dẫn khí.